Intresseanmälan

Förskolan tillämpar följande riktlinjer vid antagning av barn till förskolan:

1. Barngruppens sammansättning prioriteras, barnens ålder skall tas i beaktning.
2. Syskon till redan inskrivna barn på Solgungan har förtur. Plats tillhandahålls i den mån det är möjligt och under förutsättning att familjen ansökt om plats även till syskonet.

Tyvärr har vi inte möjlighet att återkoppla till alla som anmäler sitt intresse till vår förskola.
Vi kontaktar endast då vi har en plats att erbjuda och då erbjuder vi också er ett besök på vår förskola.

Avgift:
Förskoleavgiften baseras på kommunens maxtaxa.
För information, se kommunens hemsida.
http://www.mora.se/Barn--utbildning/Forskola-och-barnomsorg/Avgifter-och-regler/
Avgiften betalas i förskott senast den sista i varje månad 12 gånger om året.