Om förskolan

Vi är en mindre förskola med en avdelning. Vi har 19 barn inskrivna mellan 1-6 år. Vi arbetar i enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 18) Vill du läsa hela läroplanen klickar du på denna länk: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442

Öppettider
Solgungan har öppet alla helgfria vardagar. Midsommarafton, julafton och nyårsafton har vi stängt.
Under sommaren strävar förskolan att vara stängd v 28-31, likaså mellan jul och nyår. Förskolan har även fyra planeringsdagar/år då vi håller stängt.

Vi är certifierade av Håll Sverige rent med grön flagg vilket vi är mycket stolta över! Detta innebär att vi aktivt arbetar med grön flaggs olika teman som är hav och vatten, stad och samhälle, klimat och energi, djur och natur, konsumtion och resurser, skräp och avfall, kemikalier och giftfri miljö, livsstil och hälsa och global samverkan . Vill du veta mer om grön flagg klicka här

Vi tycker att det är viktigt att prioritera hälsan och har därför mycket fysiska aktiviteter och rörelse. Friskis och svettis program (personalen utbildas) klicka här för att läsa mer http://web.friskissvettis.se/roris-och-miniroris/mini-roris/mini-r%c3%b6ris

Vintertid nyttjar vi en del av Vasaloppets skidspår som ligger ett stenkast från förskolan. Vi besöker skogen kontinuerligt.

Våra 4 och 5 åringar arbetar med NTA, Natur och Teknik för Alla. Personalen utbildas i olika teman Ljus, vatten och luft där vi väcker barnens nyfikenhet med hjälp av experiment och undersökningar läs mer på http://www.ntaskolutveckling.se/