Tankar och mål

Vårt mål är att bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt styrdokumenten så att våra barn utvecklas till trygga medkännande individer redo att möta den värld vi lever i.
Solgungans förskola vill ge barnen trygghet, glädje och självkänsla.
Vi arbetar för att få en trygg barngrupp där alla trivs, har roligt och utvecklas tillsammans – stora som små.
Vår verksamhet ska vara fylld av roliga och lärorika aktiviteter där vi ger barnen en bra grund att stå på för vidare utveckling i framtiden. Vi vill erbjuda ett innehåll på förskolan som gör barnen nyfikna och inspirerar till lärande.
Glädje, trygghet, respekt och hänsyn är viktiga ingredienser i vårt dagliga arbete med barnen.
Vi arbetar för:
•att barnen ska få en naturkänsla och miljömedvetenhet som lär barnen värna om naturen, varandra och allt omkring oss.
•att barnen utvecklar en bra självkänsla och får en positiv bild av sig själva.
•att barnen utvecklar en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.