Inskolning

Inskolningen sker tillsammans med en av pedagogerna. Genom leken skapas kontakten till barnet och det är viktigt att du som förälder håller dig i bakgrunden. Inskolningen sker under 5-10 dagar. Det tar olika lång tid för olika barn.